PENTRU ACCESAREA ACESTOR RESURSE TREBUIE SĂ FIŢI AUTENTIFICAT !Alegeţi unul dintre abonamentele noastre:Identificare furnizori relevanţi (Raport)
Căutăm noi pentru tine şi îţi transmitem direct raportul.
43999 Lei/raport

Un consultant va genera raportul în funcţie de nevoile dumneavoastră specifice. Nu trebuie decât să ne indicaţi într-un email care sunt reperele pe care doriţi să le achziţionaţi sau domeniul de activitate pentru care căutaţi să identificaţi furnizori. Dacă este necesar, revenim şi noi, tot pe email, pentru clarificări, astfel încât să vă putem pune la dispoziţie informaţii cât mai relevante.
Ne rezervăm dreptul de a refuza solicitările care sunt formulate general şi care astfel, în opinia noastră, duc la extragerea unui volum nejustificat de informaţii din baza de date. Rapoartele pot fi utilizate şi distribuite exclusiv în interiorul organizaţiei care le-a achiziţionat.
Contact

P1: Evaluare furnizori (Abonament)
Analiza furnizorilor în funcţie de portofoliul de contractate pe care le-au derulat.
95999 Lei/lună

La noi o lună are mereu 31 de zile calendaristice.
Beneficiaţi de un număr nelimitat de căutări. Puteţi genera un număr nelimitat de rapoarte.
Afară de rapoartele generate în mod expres de către sistem pentru fiecare client în parte, nu se permite copierea, alterarea şi/sau distribuirea datelor estrase din prezentul portal. Rapoartele pot fi utilizate şi distribuite exclusiv în interiorul organizaţiei care le-a achiziţionat.
COMANDĂ
 
P2: Identificare furnizori relevanţi (Abonament)
Căutarea furnizorilor se face în funcţie de portofoliul de produse livrate, de portofoliul de servicii prestate şi/sau în funcţie de portofoliul de lucrări executate.
95999 Lei/lună

La noi o lună are mereu 31 de zile calendaristice.
Beneficiaţi de un număr nelimitat de căutări. Puteţi genera un număr nelimitat de rapoarte.
Afară de rapoartele generate în mod expres de către sistem pentru fiecare client în parte, nu se permite copierea, alterarea şi/sau distribuirea datelor estrase din prezentul portal. Rapoartele pot fi utilizate şi distribuite exclusiv în interiorul organizaţiei care le-a achiziţionat.
COMANDĂ

P3: Monitorizarea preţurilor (Abonament)
Analiza se face pe baza preţurilor de vânzare aferente contractelor din baza de date.
95999 Lei/lună

La noi o lună are mereu 31 de zile calendaristice.
Beneficiaţi de un număr nelimitat de căutări. Puteţi genera un număr nelimitat de rapoarte.
Afară de rapoartele generate în mod expres de către sistem pentru fiecare client în parte, nu se permite copierea, alterarea şi/sau distribuirea datelor estrase din prezentul portal. Rapoartele pot fi utilizate şi distribuite exclusiv în interiorul organizaţiei care le-a achiziţionat.
COMANDĂ
 
P1+P2+P3: Pachet complet (Abonament)
Pachetul oferă acces la toate cele trei instrumente de analiză implementate la nivelul portalului Market REVIEW.
1.45999 Lei/lună

La noi o lună are mereu 31 de zile calendaristice.
Beneficiaţi de un număr nelimitat de căutări. Puteţi genera un număr nelimitat de rapoarte.
Afară de rapoartele generate în mod expres de către sistem pentru fiecare client în parte, nu se permite copierea, alterarea şi/sau distribuirea datelor estrase din prezentul portal. Rapoartele pot fi utilizate şi distribuite exclusiv în interiorul organizaţiei care le-a achiziţionat.
COMANDĂ

Personalizat
Rapoarte personalizate şi/sau fluxuri directe între baza noastră de date şi aplicaţiile dumneavoastră.
Contact

Informaţii partajate
Pe măsură ce este alimentată cu cât mai multe informaţii, această bază de date devine din ce în ce mai utilă pentru întreaga comunitate a oamenilor de achiziţii. Contactaţi-ne pentru a afla cum puteţi partaja datele dumneavoastră.
Contact

Rapoarte ad-hoc
Nu găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie? Echipa noastră vă stă la dispoziţie. Putem obţine şi procesa informaţiile de care aveţi nevoie pentru fundamentarea deciziilor pe care le luaţi în cadrul procedurilor de achiziţie.
Contact

Termeni şi condiţii de utilizare

Serviciile oferite prin intermediul platformei MarketREVIEW.ro se adresează exclusiv firmelor (societăţilor comerciale), organizaţiilor şi persoanelor fizice autorizate care deţin cel puţin un număr unic de înregistrare fiscală. Platforma nu este concepută spre a putea fi utilizată de către persoane fizice. Accesarea platformei MarketREVIEW.ro implică acceptul dumneavoastră explicit cu privire la condiţile de utilizare ale platformei, fără a mai fi necesare alte formalităţi. Compania de Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare S.R.L. in calitate de proprietar al platformei MarketREVIEW.ro, îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment condiţiile de utilizare a platformei MarketREVIEW.ro fără niciun fel de notificare prealabilă.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinutul, implicit designul, structura, imaginile înregistrările audio şi/sau video aparţin Companiei de Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare S.R.L. cu excepţia acelor elemente de conţinut unde este menţionat expres cine posedă drepturile de autor. Compania de Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare S.R.L. vă autorizează să preluaţi conţinut publicat pe platforma MarketREVIEW.ro, în limita a 50 de cuvinte, cu specificarea clară a sursei, urmând ca acesta să poată fi utilizat exclusiv în scopuri non-comerciale. Este permisă preluarea şi utilizarea siglelor şi a altor elemente grafice şi auditive doar în scopuri non-comerciale şi cu specificarea clară a sursei. Este interzisă modificarea/alterarea fotografiilor, siglelor şi a elementelor grafice. Se interzice orice schimbare / alterare a conţinutului platformei MarketREVIEW.ro. Dacă doriţi să folosiţi conţinutul platformei MarketREVIEW.ro, în parte sau în totalitate, în alte condiţii decât cele menţionate mai sus, vă rugăm să ne contactaţi. Compania de Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare S.R.L. îşi rezervă dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept şi/sau alterarea conţinutului de pe platforma MarketREVIEW.ro. Drepturile utilizatorilor rămân neafectate de prezenta. Aceştia pot continua să dispună în mod liber de datele şi informaţiile proprii.

Integritatea sistemului informatic

Informaţiile postate de utilizatori pe platforma MarketREVIEW.ro nu pot încălca prevederile legale sau bunele moravuri prin formulare, conţinut, prezentare vizuală sau prin scopul urmărit. Este interzisă postarea de informaţii discriminatorii pe criteriul rasei, naţionalităţii, limbii, religiei, sexului sau orientarii sexuale, etniei, categoriei sociale, convingerilor, vârstei, dizabilităţilor, bolilor ...etc. Nu se admite introducerea de conţinut cu caracter ilegal, imoral, sau care nu are legatură cu scopul în care a fost creată platforma MarketREVIEW.ro. Nu se admit cuvinte obscene şi nici orice alt tip de conţinut care ar putea leza interesele sau imaginea unei persoane fizice sau juridice. Utilizatorii MarketREVIEW.ro sunt singurii responsabili pentru informaţiile pe care le furnizează prin intermediul platformei. Operatorul MarketREVIEW.ro exclude orice garanţie şi/sau răspundere pentru conformitatea informaţiilor furnizate de către utilizatori prin intermediul platformei cu realitatea sau cu prevederile legale. Utilizatorii eliberează operatorul MarketREVIEW.ro de orice pretenţii ale unor terţi datorate încălcării drepturilor lor în cadrul procedurilor de achiziţie la care au fost parte şi care s-au derulat prin intermediul platformei MarketREVIEW.ro. Prin aceasta, utilizatorul îşi asumă şi obligaţia de a suporta orice cheltuieli ocazionate de apărarea drepturilor operatorului MarketREVIEW.ro, inclusiv taxe judiciare de orice tip ocazionate de acest demers.

Securitatea sistemului informatic

Utilizatorii platformei MarketREVIEW.ro sunt răspunzători pentru asigurarea confidenţialităţii datelor privitoare la accesul în sistem. Utilizatorii se obligă să nu folosească adrese de e-mail fictive şi/sau să utilizeze identitatea altor persoane sau organizaţii. Utilizatorii se obligă să nu întreprindă acţiuni ce pot duce la suprasolicitarea infrastructurii sistemului informatic sau la compromiterea lui. Utilizatorilor nu li se permite blocarea, rescrierea sau modificarea conţinutului generat de platforma MarketREVIEW.ro şi nici imixtiuni de orice natură în paginile web generate de aceasta. În cazul în care identifică astfel de situaţii echipa MarketREVIEW.ro îşi rezervă dreptul de bloca accesul la platformă şi de a notifica autorităţile competente. Operatorul platformei MarketREVIEW.ro îşi rezervă dreptul de a verifica corectitudinea informaţiilor introduse de utilizatori, de a solicita corectarea eventualelor nereguli şi de a bloca, dacă este cazul, accesul utilizatorilor la platformă în scopul menţinerii siguranţei şi a integrităţii sistemului informatic sau pentru implementarea măsurilor tehnice necesare funcţionării în condiţii optime a sistemului (ex. lucrări de întreţinere).

Protecţia datelor cu caracter personal

Datele solicitate şi furnizate de utilizatorii MarketREVIEW.ro, care sunt colectate pentru furnizarea serviciilor prin intermediul platformei nu intră sub incidenţa legislaţiei în vigoare, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Limitele răspunderii

Echipa MarketREVIEW.ro depune constant diligenţele necesare pentru ca informaţiile oferite prin intermediul platformei să fie corecte şi actuale, însă nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori / omisiuni pe care acestea le-ar putea conţine. Utilizând platforma MarketREVIEW.ro, sunteţi de acord – indiferent de circumstanţe – că, S.C. Compania de Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare S.R.L. nu poate fi făcută răspunzătoare pentru informaţiile furnizate / conţinute / omise sau/şi pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii, indiferent de natura acestora, suferite de utilizatorul care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunile sale pe informaţiile preluate din platforma MarketREVIEW.ro.Platforma MarketREVIEW.ro este pusă la dispoziţia utilizatorilor “asa cum este” şi “atât cât este disponibilă”. Compania de Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare S.R.L. nu garantează că platforma MarketREVIEW.ro, serverele pe care este gazduită sau e-mailurile trimise sunt lipsite de componente informatice cu caracter potenţial dăunător (ex. viruşi). Utilizatorul înţelege şi acceptă riscurile utilizării platformei MarketREVIEW.ro, Compania de Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare S.R.L. fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea platformei. În egală măsură, Compania de Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare S.R.L. îşi declină orice responsabilitate pentru serviciile altor funizori către care există link-uri pe platforma MarketREVIEW.ro. Utilizarea acestor servicii presupune părăsirea platformei MarketREVIEW.ro şi se face pe propria răspundere a utilizatorului. Platforma MarketREVIEW.ro furnizează doar premisele tehnice, prin intermediul cărora utilizatorii comunică informaţii, fără a exercita nicio influenţă asupra conţinutului acestor comunicări dintre utilizatori. Operatorul platformei MarketREVIEW.ro nu este parte contractuală în relaţiile dintre utilizatori, nu intermediază tranzacţiile dintre utilizatori şi nu reprezintă pe vreunul dintre utilizatori. Clauzele contractuale negociate de utilizatori ca urmare a derulării unor proceduri de achiziţie prin intermediul platformei MarketREVIEW.ro nu fac obiectul relaţiilor juridice dintre operatorul platformei şi utilizatorii săi şi vor fi încheiate şi executate fără participarea sau implicarea operatorului platformei MarketREVIEW.ro. Operatorul MarketREVIEW.ro este culpabil exclusiv faţă de utilizatorii platformei şi va fi ţinut răspunzator numai pentru acţiuni săvârşite din culpă, în limitele sumelor achitate de către utilizatori la un moment dat.


v20171013